Pranje se vrši aparatima i mašinama koje rade pod visokim pritiskom u kombinaciji sa hladnom i toplom vodom.

svePodloge22

Čišćenje svih vrsta podloga

MAKI-MAR vrsi pranje svih podloga na kojima se nataložila masnoća, mahovina i druga nečistoća. Dugotrajne kiše utiču na stvaranje mahovine na popločanim i platiranim stazama i prilazima. Isto vredi i za stepenice od prirodnog kamena koje su upravo zbog svoje neravne površine postojane na klizanje, ali se u neravninama skuplja voda.

A tamo gdje je voda tu su i alge. Ne samo da izgledaju ružno već stvaraju potencijalni izvor opasnosti kojeg ne smemo zanemariti. Staze i prilazi prekriveni mahovinom za vreme kišnog vremena klizavi su kao led.